Naše škola

Zřizovatelem základní a mateřské školy je městys Troskotovice. 

Základní škola Troskotovice je právním subjektem, jehož součástí je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Všechny sídlí v jedné budově. Škola využívá také školní dvůr a zahradu.

Na dvoře je nově zrekonstruovaný prostor s průlezkami, pískovištěm a stezkou „bosou nohou“. Vše je užíváno pro pohyb a edukativní hry žáků.

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo ZŠ 19 žáků. Ve školním roce 2017/2018 bude mít naše škola 18 žáků.

Mateřská škola je v letošním roce zcela naplněna počtem 28. dětí. 

Pro nadcházející školní rok pokračuje provoz některých kroužků. Navštěvujeme pravidelně divadelní představení v divadle Radost. Pozvali jsme si také do naší tělocvičny malá divadélka či živé dravce a okusíme na vlastní uši různá hudební vystoupení. Poměříme síly s okolními školami v recitaci, zpěvu i sportu. 

V polovině června jsme byli na školním výletě v Lednici, kde jsme se projeli na koni, prohlídli místní stáje a poté se přesunuli do zámecké zahrady za opravdickým Karlem IV., který měl toho roku své narozeniny. Každoročně pořádáme výstavku bubáčků z dýní - Halloween, Drakiádu, Mikulášskou nadílku, na Štědrý den se s občany obce scházíme na pravidelnou vánoční besídku, nacvičujeme vystoupení pro maminky ke Dni matek či na školní akademii. Pravidelně navštěvujeme kurzy plavání v Hustopečích, kam jezdí s chutí i žáci MŠ. Rádi se projdeme na ekologické vycházce při příležitosti Dne Země - letos po NP Podyjí na Hardeggskou vyhlídku. Každoročně pořádáme sběr odpadového papíru. Ke spolupráci vždy přizveme naše spoluobčany, kteří nám ochotně vycházejí vstříc, a za to jim velice děkujeme! Spolu s nimi se nám vždy podaří odevzdat velké množství sběru. 
O letošních prázdninách jsme prodloužili provoz do 21. 7. a to jak v mateřské škole, tak i pro školáky formou příměstského tábora. O letošních prázdninách dostala škola také nový kabát v podobě krásné střechy. Děkujeme zřizovateli za velkou podporu!!!

Momentálně máme největší radost z nové školní zahrady, děkujeme obci za její zřízení!


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


Telefon: 515 332 522
Mobil: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695