ZŠ a MŠ Troskotovic
ZŠ a MŠ
Troskotovice

Jídelna

Stravování probíhá ve školní jídelně vždy od 11:30 hod. do 14.00 hod.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon má žák nárok na stravu v době výuky ve škole. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (nemoci) se podle vyhlášky č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, považuje za pobyt ve škole.  Žák si může v tento den vyzvednout oběd do jídlonosiče v době 11:30 až 13:00. Ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinen odhlásit obědy, jinak musí uhradit plnou cenu oběda (i v případě nevyzvednutého oběda).

Přihlašování a odhlašování  stravy lze telefonicky  na tel. čísle 733 798 695  nebo elektronicky jidelna@zstrosky.cz nejpozději do 14 hodin na následující den. Pokud strava nebude odhlášena do příslušné doby, bude strávníkům účtována strava jako odebraná bez nároku na vrácení příslušné finanční částky. 

Strávník má nárok na oběd jen v případě, že má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu obědu. V případě neuhrazené finanční částky nebude oběd vydán.

Číslo účtu školní jídelny: 123-8145890207/0100. 

Upozorňujeme strávníky, že obědy budou vydávány pouze na základě prokazatelného finančního krytí oběda. Strávník odebírá 1. den v měsíci oběd – platbu nutno provést nejpozději do 20. dne daného měsíce na měsíc následující bezhotovostním převodem na účet školy pod přiřazeným variabilním symbolem každého dítěte. Platba za stravu na měsíc září musí být uhrazena nejpozději do 6. září.

Kalkulace obědů od 1.2.23.pdf (242.55 kB)

 

Vyúčtování stravného proběhne 1x za rok, a to v červenci. Přeplatek bude vrácen převodem na účet do 15. srpna.

 

Partneři