O VYKIProjektech...

07.07.2015 23:24

Co to jsou VYKIProjekty?

VYKIProjekty aneb vykoumám to! jsou edukativním „produktem“ naší školy, který se chystáme zavést v tomto školním roce.  Cílem je ozvláštnit 1x – 2x měsíčně obvyklou výuku a přitažlivou formou rozvíjet v dětech potřebné oblasti vhodné pro růst sebevědomí, sebedůvěry, kolegiality, týmové práce, schopnosti obstarat si potřebné informace, smysluplně využívat informační technologie a umět dokončovat úkoly.
Již mnoho bylo napsáno o alternativních směrech ve školství, my si podle našeho rozvážení propůjčujeme od každého způsobu kousek a snažíme se z tohoto udělat komplexní celek.  A co konkrétně budeme při VYKIProjektech uplatňovat?

1)      Projektová výuka

Projektové vyučování je výuka založená na projektové metodě (Kratochvílová, 2006). Projekt je chápán jako komplexní pracovní úkol, při němž žáci samostatně řeší určitý problém (problémový úkol, problémovou situaci). Pomocí této výukové metody jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či řešení problémů spjatých s životní realitou. Charakteristickým znakem projektové výuky je cíl, který je představován určitým konkrétním výstupem (výrobkem, scénkou, praktickým řešením problému, …). Projekty často mají podobu integrovaných témat, využívají mezipředmětových vztahů.

                                                                                                                     (Metodický portál RVP, 2012)

2)      Myšlenky italské lékařky Marie Montessori

-          Společné aktivity v kroužku na koberci - dialog, hra, ukázka práce, …

-          Dítě si ve spolupráci s učitelem volí úkol, může si sednout ke stolu či na koberec

-          Učitel připravuje podnětné prostředí i pomůcky a poté již děti nevyrušuje, pozoruje a pomáhá, kde je třeba

-          Při některých úkolech si dítě může samo zkontrolovat řešení úlohy

-          Výuka probíhá ve věkově smíšených skupinách 1. – 5. ročník

3)      Dalton

-          Uspořádání třídy umožňující pohyb po třídě, skupinovou i samostatnou práci

-          Dodržování daných pravidel

-          Důraz na dokončení úkolu – za každý úkol si dítě umístí magnet na tabuli

-          Pomoc od spolužáků  - učitel vysvětlí práci a poté se snaží, aby žáci spolupracovali

-          Rozvoj mluveného projevu a příprava vlastní prezentace, která probíhá před třídou

-          Základními principy je volnost ve smyslu učit se zacházet se svobodou

4)      Obecně uplatňované prvky ostatních směrů – např. Zdravá škola

(alternativniskoly.cz, 2015)

5)      Využívání komunikačních a informačních technologií k dosažení požadovaného výsledku

-          Zapojení interaktivní tabule, tabletu, Wifi sítě či chytrých telefonů do výuky

Pokud jste se tímto článkem pročetli až ke zdárnému konci, tak vězte, že 1. VYKIProjekt je plánován na konec září a bude mít tématiku Svatého Václava, České republiky, patronátu, všech významných prezidentů Václavů, hodů, apod. Pokud je Vaše dítko horlivým výzkumníkem, může již nyní přemýšlet, na které téma si připraví své povídání :-)

Předpokládaná témata pro školní rok:

Září: Sv. Václav – patron české země + My country
Říjen: Ať žijí duchové + Halloween
Listopad: Naše laboratoř + Experiments
Prosinec: Jak to bylo s Ježíškem + Merry Christmas
Leden: Školákův rok + Months and activities
Únor: Cíl doletu? Na jinou planetu!, Masopust + fancy dress
Březen: Dobrodružství s knihou + Noc s Andersenem + čtenářské dílny + My best book
Duben: Jaro dělá pokusy, Já a moje tělo + Happy Easter, My body
Květen: Já a moje rodina (den matek, den rodiny, svátek otců) + My family
Červen: Hurá na Olymp! + Olympic games

 

—————

Zpět


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100