Plán výchovy a péče

27.08.2018 21:45

 

   

Plán výchovy a péče

V dětské skupině Troskotovice poskytujeme dětem výchovnou péči, zaměřenou na rozvoj jejich schopností, dovedností a vědomostí, kulturních a hygienických návyků přiměřených věku, vývojovým, fyziologickým, poznávacím, sociálním a emocionálním potřebám. K dětem přistupujeme s respektem, podporujeme jejich individualitu a socializaci ve skupině.

Ve vztahu k rodičům podporujeme respekt, důvěru, otevřenost, vstřícnost a spolupráci. Poskytovaná péče doplňuje rodinnou výchovu, respektuje interkulturní zvláštnosti a nabízí podněty k aktivnímu učení a rozvoji osobnosti dětí.

Při každodenní práci s dětmi nabízíme pestrý program a dostatek podnětů k činnostem a soustředíme se zejména na

  • osvojování bezpečného chování, představivosti, náklonosti k dané činnosti, zásad zdravého životního stylu;
  • rozvoj poznávacích schopností, smyslového vnímání, řečových a komunikačních dovedností;
  • ctění základních pravidel chování ve společnosti;
  • vytváření pozitivního vztahu k přírodě a úctu k životu.

           

Tematické celky rozdělené po měsících, které se přizpůsobují věku dětí, jejich vnímání, schopnostem a možnostem.

Měsíc

Téma

Cíl

ZÁŘÍ

Cílem prvního měsíce je seznámit se s okolím školky, s tetami a s novými kamarády. Umět se představit a znát jména ostatních dětí. Budeme se navzájem poznávat, spolupracovat, objevovat vše nové a zjišťovat, co nás baví.

ŘÍJEN

Podzim

Téma podzim je zaměřeno na pozorování změn v přírodě a jejich příčin, na poznávání rostlin a zvířat. Budeme si povídat o přípravě zvířat na zimu, mluvit o přírodě a její přeměně. Budeme poznávat zeleninu a ovoce.

LISTOPAD

Lidé kolem nás

V období začínající zimy si budeme povídat o lidech kolem nás. Protože už se známe, je čas poznat naše rodiny. Rodiče, sourozence, jejich jména a záliby. Budeme si ale také povídat o různých povoláních, čím bychom chtěli být. Koho potkáváme každý den při procházkách, co tito lidé dělají a proč.

PROSINEC

Vánoce

Co to jsou Vánoce? Kde se tu vzaly? Jaký je jejich smysl? Jaké jsou zvyky a obyčeje?

LEDEN

Zima

Po podzimu přišla zima, bílá a studená. Kam se schovala zvířátka? Proč stromy nemají listy? Kde se bere sníh? A proč lidé jezdí na hory? Zaměříme se na přírodu, zvířata a zimní sporty.

ÚNOR

Mé okolí

Tématem února budou věci, které mě obklopují. Ať to jsou věci po cestě do školky, hračky ve třídě, nebo maminčina kuchyně.

BŘEZEN

Velikonoce

Lidové zvyky a tradice, pletení pomlázky, zdobení vajec, učení se básniček. Děti se dozví, co to jsou Velikonoce a proč je slavíme.

DUBEN

Jaro

 Budeme pozorovat zázrak probouzející se přírody. Připravíme si pískoviště.

KVĚTEN

Zdraví

Já a mé tělo, já a zdravá strava, já a cvičení. Co děláme proto, abychom byli zdraví? Co bychom měli dělat či jíst? O tom si povíme v květnu.

ČERVEN

Léto

Jaké mám plány na léto? Čím se liší léto od jara či zimy nebo jak se změnily barvy přírody? Upozorníme také na základní pravidla bezpečnosti a pohybu na silnicích a při cestování.

ČERVENEC

+ SRPEN

 

Prázdniny si užijeme s tématem Cesta kolem světa za 62 dní. Podíváme se po světě. Poznáme jiné země, kultury a lidi.

 

Jednotlivé měsíční celky jsou součástí denního programu dětí, který je pestrý s individuálním přístupem a vytvářením kladného vztahu ke vzdělávání a poznávání nového.

 

K velkým cílům neodmyslitelně patří učení se základní péče o sebe a své tělo (např. mytí rukou, čištění bot, cvičení se lžičkami, stolování apod.), starání se o své okolí (uklízení hraček, zametání…), rozvíjení sociálních vztahů (prosba, poděkování, zdravení, naslouchání, pomoc, cvičení ticha …) atp.

 

K práci s dětmi, při práci na tématech, pro vzdělávání, hru a zábavu, užíváme tyto techniky: hudební, pohybové, výtvarné, spontánní hry, cílené činnosti.

 

Pobyt venku (podle počasí) - dopoledne po řízených aktivitách, případně odpoledne po odpočinku dětí. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -5 oC, při silném větru, dešti a při inverzích. Při pobytu venku budeme využívat především našich zahrad a venkovních prostor či dětských hřišť v blízkém okolí dětské skupiny.

           

Naší snahou je také přinášet dětem podněty z okolí, které je rozvíjí po dalších stránkách a vytváří jím nové pohledy na svět a lidi kolem nás. Z tohoto důvodu je do programu zařazena následující akce:

 

Kultura - 1x za měsíc si pozveme externistu, aby dětem ukázal nové věci. Může se jednat o divadlo, ekoprogram, různé vzdělávací programy nebo např. i o klauna. Cílem programu je ukázat dětem možnosti tvorby a jiný přístup od tet. Navíc zprostředkovává silný zážitek a téma k rozhovorům.

 

V neposlední řadě také spolupracujeme s rodiči a snažíme se, aby pomohli dětem znát jejich školku. Pro děti je důležité, ukázat rodičům prostor, kde tráví svůj čas. Navíc rodiče a děti získají společný zážitek. Těmito akcemi jsou například Mikulášská besídka, Vánoční besídka, Den matek apod.

           

Je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte, nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

 

Režim dne chůvy pružně přizpůsobují individuálním potřebám dětí.

 

V Troskotovicích 1.8.2018               

 

 

 

—————

Zpět


Vnitřní pravidla DS

V této rubrice nejsou žádné články.


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100