Naše škola

Zřizovatelem základní a mateřské školy je městys Troskotovice. 

Základní škola Troskotovice je právním subjektem, jehož součástí je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Všechny sídlí v jedné budově. Škola využívá také školní dvůr a zahradu.

Na dvoře je nově zrekonstruovaný prostor s průlezkami, pískovištěm a stezkou „bosou nohou“. Vše je užíváno pro pohyb a edukativní hry žáků.

Vletošním školním roce 2017/2018 má naše škola 18 žáků.

Mateřská škola je v letošním roce zcela naplněna počtem 28. dětí. 

I tento školní rok pokračuje provoz některých kroužků - flétnička, šikulové, angličtina, taneční kroužek, zpívání pro radost atd. 

Pravidelně navštěvujeme divadelní představení v divadle Radost. Zveme si také do naší tělocvičny malá divadélka a užíváme si různá hudební vystoupení. Každoročně si poměřujeme síly s okolními školami v recitaci, zpěvu i sportu. 

Každý rok také pořádáme spoustu akcí - Halloween, Drakiádu, Mikulášskou nadílku, na Štědrý den se s občany obce scházíme na pravidelnou vánoční besídku, nacvičujeme vystoupení pro maminky ke Dni matek či na školní akademii. Pravidelně navštěvujeme kurzy plavání v Hustopečích, kam jezdí s chutí i žáci MŠ.  Každoročně pořádáme sběr odpadového papíru. Ke spolupráci vždy přizveme naše spoluobčany, kteří nám ochotně vycházejí vstříc, a za to jim velice děkujeme! Spolu s nimi se nám vždy podaří odevzdat velké množství sběru. 

V současném školním roce budeme díky velkému zájmu otvírat novou třídu mateřské školy. Na všechny nově příchozí děti už se srdečně těšíme.

 

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


Telefon: 515 332 522
Mobil: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695