Jídelna

Jídelna

Vedoucí stravování, kuchařka: Daniela Ročková

Stravování probíhá ve školní jídelně vždy  v 11:30 hod. a ve 12:30 hod.

  • Podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon má žák nárok na stravu v době výuky ve školePrvní den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (nemoci)se podle vyhlášky č.107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, považuje za pobyt ve škole.  Žák si může v tento den vyzvednout oběd do jídlonosiče v době 11:30 až 13:00. Ostatní dny nemá žák nárok na dotovanou stravu a je povinen odhlásit obědy, jinak musí uhradit plnou cenu oběda (i v případě nevyzvednutého oběda).
 
  • Přihlašování a odhlašování  stravy lze telefonicky  na tel. čísle 733 798 695  nebo elektronicky jidelnazstroskotovice@seznam.cz  nejpozději do 14 hodin na následující den. Pokud strava nebude odhlášena do příslušné doby, bude strávníkům účtována strava jako odebraná bez nároku na vrácení příslušné finanční částky. 
 
  • Placení stravy  se provádí trvalým příkazem, složenkou nebo převodem z účtu na účet školy č. 86-4505790237/0100.  Variabilní symbol pro děti MŠ jen 342018 pro děti ZŠ je 562018 pro děti DS je 122018 

 

  • Strávník má nárok na oběd jen v případě, že má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu obědu. V případě neuhrazené finanční částky nebude oběd vydán.                                                                                                                        Upozorňujeme strávníky, že obědy budou vydávány pouze na základě prokazatelného finančního krytí oběda. Strávník odebírá 1. den v měsíci oběd – platbu nutno provést nejpozději do 20. dne daného měsíce na měsíc následný. Platba za stravu na měsíc září musí být uhrazena nejpozději do 6. září 2018.

 

Vyúčtování stravného proběhne 2x za rok, a to v únoru za I. pololetí a v červenci
 za II. pololetí. Přeplatek bude vrácen převodem na účet.

 

Cena stravného na měsíc ZÁŘÍ:

 

Dětská skupina………………………………………………. 1 560,-

MŠ  celodenní ………………………………………………. 660,-

      polodenní………………………………………………… 500,-

  ZŠ    7 – 10 let…………………………………………………460,-

           11- 14 let…………………………………………………480,-

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100