Projektový den Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená

Projektový den Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená

Ve čtvrtek 21.2.2019 proběhl druhý blok projektového dne Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená. V prvním bloku se žáci seznámili  s tříděním papíru, plastů, skla. V druhé bloku projektového dne, se žáci dozvěděli zajímavosti o třídění textilu, vyrobili si chobotničku ze zbytků látek, dozvěděli se, jak správně kompostovat a jak nakládat s bioodpadem. Žáci Jakub Dovrtěl, Karolína Kratinová, Marika Novotná, Tobias Orálek si připravili referáty o třídění odpadu, skládkách, černých skládkách a spalovnách, zaslouží si za svou aktivitou velkou pochvalu. V poslední hodině jsme si povídali o první pomoci. Žáci si vyzkoušeli, jak obvázat tepenné krvácení. Projekt se velmi vydařil a děkujeme autorce projektu  RNDr. Mgr. Márii Chropeňové, Ph.D. z firmy ASHPA, která se za námi přijela na náš projektový den podívat. Žákům přivezla  dárky a velkou deskovou hru s tématem třídění odpadu, kterou budeme využívat ve výuce i ve školní družině.

Projekt probíhá pod záštitou Interreg – Rakousko- Česká republika.

Číslo projektu: KPF-02-032

Fotogalerie:troskotovice.rajce.idnes.cz/2019-02-21_Projektovy_den_Modra%2C_zluta%2C_zelena%2C_vime%2C_co_to_znamena/

Zapsala: Michaela Vráblíková


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100