ÚKOLY PRO ŽÁKY OD 16.3. do 27.3.2020

ÚKOLY PRO ŽÁKY OD 16.3. do 27.3.2020

Vážení rodiče,

v době nepřítomnosti žáků ve škole bude výuka Vašich dětí probíhat formou samostudia. Úkoly jsme zatím zveřejnili po dobu 14 dnů. Pokud současná situace bude trvat i nadále, vložíme úkoly na další dny.

1. ročník

Český jazyk - slabikář po str. 100

Matematika - po stranu 30

Písanka - po stranu 41

2. ročník

Český jazyk: učebnice: str. 76-80, pracovní sešit: str. 9-11

Žáci nemusí všechny úkoly z učebnice dělat písemně, stačí jen 2 cvičení z každé strany. Ostatní stačí ústně. Písemně do školního sešitu.

Sloh – učebnice str. 81 – ústně

Matematika: strana 9-13. Příklady se sčítáním a odčítáním pod sebe prosím pište do čtverečkovaného sešitu A4. Strana 11 – geometrie – úkoly rýsovat do sešitu A4 bez linek.

Čítanka: strana 96-104. Hlasité čtení, po přečtení klást dětem otázku k přečtenému (porozumění textu).

Písanka: strana 8-11

Prvouka: Celá tematická část Jaro – učebnice i pracovní sešit

3. ročník

Český jazyk - učebnice str. 79/cv. 1,2 – přečíst a do sešitu čj vypsat tučně vyznačená slova, dále cv. 3, 4, 5 podle zadání, přečíst žlutou poučku, str. 80/přečíst žluté poučky, cv. 2 do sešitu čj, str. 81/přečíst poučku, ústně cv. 1, dále písemně do sešitu cv. 4, 5, 6, str. 82, 83 vše do sešitu čj, cv. 2, 4, 5 celé, ostatní cv. jen vypsat slova, která doplňujete, pracovní sešit – do konce str. 48, pracovní sešit vyjmenovaná slova – str. 60 – 63

Matematika - pracovní sešit do konce str. 8

Geometriepracovní sešit – do konce str. 22

Prvouka - učebnice strana 51 - 52. Zápis do sešitu.

Anglický jazyk - opakování témat na PC.

4. ročník

Český jazyk - učebnice str. 79 přečíst poučky, do sešitu čj - cv. 2,3 vypsat slova k doplnění, cv. 4,5 celé, str. 80/ přečíst poučky, všechna cvičení do sešitu čj, str. 81/cv. 1a,b,c,d, cv. 2, 3, 4 sešit čj, str. 82/přečíst poučky a tabulku, cv. 1, 2 a,b do sešitu čj, str. 83/cv. 3b, cv 4a,b, opsat oba tvrdé vzory mužského rodu (nemusí být ve formě tabulky) -  do sešitu čj, pracovní sešit – do konce str. 50

Matematika - pracovní sešit do konce str. 8

Geometrie - učebnice - str. 26, 29 - opsat (i narýsovat) do sešitu poučky, str. 27, 28 podívat se na poučky, jak se provádí konstrukce čtverce a obdélníku, pracovní sešit – do konce str. 19, str. 20/cv. 1

Vlastivěda - učebnice str. 15 - 20. Z každého tématu udělat do sešitu stručný zápis + obrázek. Pracovní sešit strana 11-12.

Přírodověda - učebnice str. 52-55. Pracovní sešit str. 27.

Anglický jazyk - opakování témat na PC

5. ročník

Český jazyk - učebnice: strana 112-117. Pracovní sešit strana 55-57.

Matematika: Strana 52-56 

Geometrie: str. 38-39. Do nelinkovaného sešitu A4.

Čítanka: Str. 90-98 hlasité čtení, zodpovědět otázky + zápis do sešitu

Vlastivěda: učebnice str. 17-21. Odpovídat na otázky + udělat do sešitu stručný zápis. Pracovní sešit po stranu 9 (včetně).

Anglický jazyk: plnit úkoly v prac. sešitě

Přírodověda: učebnice str. 41-45. Odpovědět na otázky a udělat stručný zápis do sešitu + obrázek. Pracovní sešit strana 24-25.

 

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100