Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání byla stanovena na 200 Kč měsíčně při celodenní docházce a 150 Kč měsíčně při polodenní docházce. 

Nově vybíráme úplatu za předškolní vzdělávání pololetně bezhotovostním převodem na účet č. 86-4505790237/0100 pod variabilním symbolem 341920.

  

1. pololetí............................1 000 Kč / 750 Kč - úhrada do 20.10.2019

2. pololetí............................1 000 Kč / 750 Kč - úhrada do 20.2.2020

 

Děti, které ve školním roce 2019 – 2020 dovrší 6 let, jsou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeny.

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100