Vítejte na stránkách Mateřské školy v Troskotovicích.

Vítejte na stránkách Mateřské školy v Troskotovicích.

Naše školka vzdělává nejmenší děti od 2,5 do 7 let a to podle vzdělávacího programu: Ať je ti tři nebo pět, objevíme spolu svět! Mateřská škola se snaží obsáhnout všechny složky vzdělávání, které sahají přes všechny výchovy. K naplnění všech cílů využívá mimo jiné školní tělocvičnu a  novou školní zahradu s pískovištěm a prolézačkami. 

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16:30 hodin.

Každoročně se naše děti účastní kurzu plavání. Pořádáme společně s rodiči různé akce, jako je drakiáda, Halloween a další. S dětmi si rády hrajeme, učíme se spoustu básniček a písniček a připravujeme se na školu. Aktivně se také účastníme různých veřejných vystoupení a besídek. Pro děti, které potřebují zlepšit výslovnost, je tu paní učitelka Mgr. Vlasta Šujanová, která s nimi pravidelně každý týden pracuje v rámci logopedie. 

Snažíme se, aby se děti naučily dodržovat pravidla, která spoluvytváří s učitelkou, aby se naučily žít a hrát si s vrstevníky, být tolerantní a ohleduplné, naučily se řešit konflikty, ale hlavně, aby se u nás cítily šťastné a spokojené.


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


Telefon: 515 332 522
Mobil: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Číslo účtu: 86-4505790237/0100