ZŠ a MŠ Troskotovic
ZŠ a MŠ
Troskotovice

Setkání rodičů s dětským psychologem

Setkání rodičů s dětským psychologem 1

Distanční výuka a její vliv na psychiku žáků, to byl název setkání s rodiči žáků Základní školy v Troskotovicích, které vedl dětský psycholog Mgr. Ondřej Mikauš. Setkání se uskutečnilo v pondělí 7. června 2021 od 17 hodin v prostorách ZŠ.

Vzhledem k distanční výuce, která probíhala po většinu školního roku 2020/2021, se z našeho pohledu jedná o aktuální téma. Děti se nám vrátily po distanční výuce do školy unavené a bez zájmu. Je velice těžké dostat je do pracovního tempa „před covidem“.

Během on-line výuky došlo u žáků ke ztrátě motivace, nemohli se tolik porovnávat s vrstevníky během výuky, neměli okamžitou zpětnou vazbu, chyběl jim denní sociální kontakt se spolužáky, kamarády z jiných tříd nebo z kroužků, kontakt s pedagogy. Také se během distanční výuky projevily určité nerovnosti ve smyslu technického vybavení rodin, vhodného zázemí během vyučování on-line, dostatečné pomoci a podpory od rodičů při výuce, např. někteří žáci museli být doma sami atp.

Dle magistra Mikauše všechny tyto skutečnosti mohly na žáky působit stresově, žáci mohli upadnout do určité frustrace. Jde o přirozenou reakci organizmu, který je delší dobu v určitém nepohodlí. Na to poté dítě reaguje útokem, útěkem nebo pasivitou.

Jak nám upřesnil dětský psycholog Mikauš, útok jsou zjitřené emoce – dítě je popudlivější, drzejší, má sklony k agresivnímu chování a jednání. Útěk – nejčastěji do on-line světa, pryč od reality, dítě má pocit, že se nepotřebuje setkávat s kamarády, má je přece ve své virtuální realitě. Dítě, které upadlo do postoje pasivity („zamrznutí“) je apatické, on-line výuka mu nesvědčí, není tak aktivní během vyučovacích hodin, s vrstevníky není v kontaktu.

Co s tím? Jak pomoci těmto žákům, dětem? Jak pomoci rodičům i pedagogům?

To bylo stěžejní téma, které jsme na odpolední přednášce probírali. Jak dětem pomoci, jak s nimi pracovat, jak jim pomoci s jejich problémy. Mgr. Mikauš nám poskytl mnoho užitečných a praktických rad. Povzbudil nás příběhy ze své praxe, poradil také zajímavé typy na společenské hry pro nejmenší, které by jim pomohly překonat současné psychické potíže.

Touto cestou bych ještě jednou ráda poděkovala všem rodičům, kteří se schůzky zúčastnili a projevili o danou problematiku zájem. Bylo to příjemné odpoledne.

Mgr. Anna Dovrtělová

Datum vložení: 13. 6. 2021 19:11
Datum poslední aktualizace: 13. 6. 2021 19:13
Autor: Správce Webu
Partneři