ZŠ a MŠ Troskotovic
ZŠ a MŠ
Troskotovice

Úplata a umístění dítěte

Měsíční úplata pro děti mladší než tříleté, které 1. září nedosáhnou věku tří let je stanovena na 650 Kč. 

Pro děti starší než tříleté, které 1. září dosáhnou věku tří let, je úplata stanovena na 900 Kč. 

Úplata za umístění dítěte v Dětské skupině Troskotovice se hradí:

  • měsíčně, vždy k 1. dni v měsíci na daný měsíc ve výši měsíční splátky;
  • nebo ve dvou splátkách ve výši 3 250 Kč (děti mladší než tříleté) a ve výši 4 500 Kč (děti starší než tříleté) 
    • bezhotovostním převodem na účet školy 86-4505790237/0100 pod variabilním symbolem 121920. 
      • za 1. pololetí uhradit do 20. 10. 2022
      • za 2. pololetí uhradit do 20. 2. 2023
Partneři