ZŠ a MŠ Troskotovic
MŠ a ZŠ
Troskotovice

Úplata a umístění dítěte

UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V DĚTSKÉ SKUPINĚ TROSKOTOVICE ŠKOLNÉ NA ROK 2023 - 2024

Měsíční úplata pro děti mladší než tříleté, které 1. září nedosáhnou věku tří let je úplata stanovena na 730 Kč.

Úplata za umístění dítěte v Dětské skupině Troskotovice se hradí bezhotovostním převodem na účet školy 86-4505790237/0100:

 • měsíčně, vždy k 1. dni v měsíci na daný měsíc ve výši měsíční splátky;
 • nebo ve dvou splátkách ve výši 3 650 Kč na 1. pololetí do 15. září 2023 a na 2. pololetí ve výši 3 650 Kč do 15. února 2024,

variabilní symbol pro Dětskou skupinu  1011. V poznámce pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.

UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V DĚTSKÉ SKUPINĚ TROSKOTOVICE ŠKOLNÉ NA ROK 2022 - 2023

Měsíční úplata pro děti mladší než tříleté, které 1. září nedosáhnou věku tří let je stanovena na 650 Kč. 

Pro děti starší než tříleté, které 1. září dosáhnou věku tří let, je úplata stanovena na 900 Kč. 

Úplata za umístění dítěte v Dětské skupině Troskotovice se hradí:

 • měsíčně, vždy k 1. dni v měsíci na daný měsíc ve výši měsíční splátky;
 • nebo ve dvou splátkách ve výši 3 250 Kč (děti mladší než tříleté) a ve výši 4 500 Kč (děti starší než tříleté) 
  • bezhotovostním převodem na účet školy 86-4505790237/0100 pod variabilním symbolem 121920. 
   • za 1. pololetí uhradit do 20. 10. 2022
   • za 2. pololetí uhradit do 20. 2. 2023
Partneři