Upozornění

Informace ke Škole v přírodě

Informace ke Škole v přírodě

Vzhledem k současné situaci se termín Školy v přírodě přesouvá na jaro 2021. Uhrazené zálohy pokrývají posunutý termín ŠVP.

—————

POKYNY K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

POKYNY K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

Stanovený datum zápisu: 17. dubna 2020

Forma zápisu: bez osobní přítomnosti dětí

Potřebné dokumenty:  Vyplněný „Zápisný list 1. ročník“ – webové stránky školy – záložka   MENU – složka FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Pokud žádá zákonný zástupce o odklad povinné školní docházky:

vyplněný „Zápisný list 1. ročník“ a vyplněný formulář „Žádost o odklad“. K žádosti o odklad povinné školní docházky je potřeba doložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (dětský lékař nebo klinický psycholog)

Forma doručení dokumentů:

  • Elektronicky na adresu troskotovice_160@seznam.cz  (skeny vyplněných příslušných formulářů nebo vyplněný formulář elektronicky s elektronickým podpisem);
  • datovou schránkou, číslo datové schránky gh9mii9;
  • poštou, datum odeslání zápisného lístku je 17. duben 2020;
  • osobně v prostorách školy dne 17. dubna 2020 v době od 8:00 do 14:00.

 

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

24. dubna 2020 elektronicky, datovou schránkou nebo písemně podle způsobu podání žádostí.

 

 

—————

ÚKOLY PRO ŽÁKY OD 30.3. DO 8.4.2020

ÚKOLY PRO ŽÁKY OD 30.3. DO 8.4.2020

Milí rodiče a děti,

14 dní uplynulo jako voda, situace se nezměnila, tak jsme tu opět s další úkoly. Snažíme se Vás jimi nezahlcovat, jsme si vědomy, že tato doba není jednoduchá jak pro Vás, tak i pro Vaše děti. Při jakýchkoli dotazech, neporozumění úkolů apod. nás neváhejte kontaktovat (telefonicky, emailem). Žáci (pravděpodobně ti starší) nás mohou také kontaktovat sami - emailem, mohou zavolat, jak se jim daří, jak to doma zvládají atd. Budeme rády.

1. ročník

Český jazyk a matematika - děti plní další úkoly, které samy zvládnou. Důležité je pravidelně si číst - mohou i pohádkovou knížku. 

Písanka - pokračovat v dalších stránkách

Prvouka - žáci pracují v pracovním sešitě za pomoci učebnice. Učivo, které bude činit potíže, vynechají.

2. ročník

Český jazyk

- učebnice str. 82, 83, 85 Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

- pracovní sešit: str. 12, 14.

- alespoň 1x týdně diktát

- Doplňující úkol – nepovinné – dle Vašich časových možností: pracovní sešit str. 13

 

Písanka

strana 12, 13

 

Čítanka

Str. 108 – 111 – číst nahlas, odpovídat na otázky u textů

Dle Vašich časových možností pokračovat v četbě Kronika města Kocourkova.

 

Matematika

- strana 14-17

- NOVÉ UČIVO - naučit se násobky dvěma – vzestupně i sestupně. 

- procvičovat příklady na násobení dvěma, aby došlo k zautomatizování

- zde mohou žáci procvičovat - https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2

 

Prvouka - žáci pracují v pracovním sešitě za pomoci učebnice. Učivo, které bude činit potíže, vynechají.

 

3. ročník

Český jazyk – do sešitu s vyjmenovanými slovy dopište příbuzná slova, která ještě nemáte vypsaná až po vyjmenovaná slova po z, pracovní sešit vyjmenovaná slova – doplnit všechna cvičení, která chybí v kapitole vyjmenovaná slova po b (do konce str. 18), učebnice - str. 9 přečtěte si celou stranu, odpovězte ústně na otázky a do slohového sešitu (kdo nemá, tak na papír), napište popis naší školy svými slovy, str. 40/cv. 1 ústně, cv. 2 písemně do slohového sešitu – namalujte obrázek k této pohádce, str. 54/cv. 1 ústně, cv. 2 písemně do slohového sešitu, stačí namalovat jeden obrázek

Matematika - pracovní sešit - do konce str. 14, učivo je vysvětleno v učebnici str. 13 - 20 (výuková videa k těmto str. naleznete na www.matyskova-matematika.cz )

 Geometriepracovní sešit – do konce str. 26, učivo je vysvětleno v učebnici na str. 33 – 35 (výuková videa k těmto str. naleznete na www.matyskova-matematika.cz )

Prvouka

- učebnice str. 56 – zodpovědět ústně otázky – Náměty k opakování

- doplňkové cvičení – není povinné, dle Vašich časových možností – pracovní sešit cv. 1/str. 47 – Zkoumáme živou přírodu.

Anglický jazyk

- žáci pracují dále v pracovních sešitech, procvičují učivo na PC

 

4. ročník

Český jazyk - učebnice str. 11/přečíst článek, cv. 1 – 4 ústně, cv. 5 – písemně do slohového sešitu (kdo nemá, tak na papír), str. 20/přečíst články, cv. 1, 3, 5 písemně do slohového sešitu, str. 25/cv. 1a - písemně do slohového sešitu, namalujte k němu obrázek, 84/přečíst poučky, cv. 1a, 2 do sešitu čj, str. 85/cv. 3, 4, 5, 6a,b, 7 -  do sešitu čj, str. 86/ přečíst žluté poučky, cv. 1a, 2, 3 do sešitu čj

Matematika - pracovní sešit - do konce str. 14, učivo je vysvětleno v učebnici na str. 9 – 20 (výuková videa k těmto str. naleznete na www.matyskova-matematika.cz )

Geometrie  - pracovní sešit – do konce str. 23, učivo je vysvětleno na str. 29 – 31 (výuková videa k těmto str. naleznete na www.matyskova-matematika.cz )

Vlastivěda

- učebnice str. 21-23 – přečíst, na str. 23 zodpovědět otázky. Stránky se mohou lišit, mám jiné vydání učebnice než děti. Jedná se tedy o Vznik českého království, vláda přemyslovských králů.

- doplňkové cvičení není povinné, dle Vašich časových možností – pracovní sešit str. 13 (opět se jedná o Vznik českého království, vláda přemyslovských králů). Jen jednu stranu.

Přírodověda

- Hospodářská zvířata - učebnice str. 56 a část str. 57 – přečíst

- pracovní sešit: str. 28

Anglický jazyk

- žáci pracují dále v pracovních sešitech, procvičují učivo na PC

 

5. ročník

Český jazyk

- opakovat zájmena – učebnice str. 118-119

- číslovky – učebnice str. 122-125. Naučit se druhy číslovek – žlutý rámeček str. 124. Není nutné dělat všechna cvičení v učebnici. Některá stačí ústně, jiná písemně (podle druhu cvičení). Výběr je na Vás.  Důležité je pochopení učiva.

- diktát alespoň 1x/týdně

- pracovní sešit: str. 58

 

Matematika

- str. 46-47 Krychle a kvádr

- str. 56 - opakování

 

Čtení

Čtěte knihy dle svého výběru – po přečtení si je nezapomeňte napsat do čtenářského deníku.

 

Vlastivěda

Str. 22-24 – Manufaktury a první stroje – přečíst, zodpovědět otázky + udělat do sešitu stručný zápis (popř. obrázek).

https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo Manufaktury Dějiny udatného českého národa

 

Přírodověda

- učebnice str. 46-48 Trávicí soustava – přečíst, odpovědět na otázky

- doplňkové cvičení – není povinné, dle Vašich časových možností – pracovní sešit str. 26

 

Anglický jazyk

- žáci pracují dále v pracovních sešitech, procvičují učivo na PC

 

 

 

—————

Nástroje a zdroje online výuky

Nástroje a zdroje online výuky

Vážení rodiče, milí žáci,

protože nás čeká období domácího samostudia, najdete tu přehled užitečných odkazů pro výuku online:

Nakladatelství Nová škola - Duha. Používáme učebnici Čj pro 5. ročník www.novaskolabrno.cz/Certifikaty/IUc-2020/55-50-2-IUc-Cesky-jazyk-5.pdf

Nakladatelství Nová škola. Pro 1. ročník probíhá online výuka přes Youtube: www.nns.cz/blog/nezarazene/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/. Od toho nakladatelství máme učebnice Čj pro 1.-4. ročník, Matematiku pro 1., 3. a 4. ročník, dále Prvouku, Vlastivědu a Přírodovědu.

Nakladatelství Alter. www.alter.cz/nakladatelstvi/domaci-vyucovani-2020 Od tohoto nakladatelství máme Matematiku pro 2. a 5. ročník.

 

 

 

 

 

—————

ÚKOLY PRO ŽÁKY OD 16.3. do 27.3.2020

ÚKOLY PRO ŽÁKY OD 16.3. do 27.3.2020

Vážení rodiče,

v době nepřítomnosti žáků ve škole bude výuka Vašich dětí probíhat formou samostudia. Úkoly jsme zatím zveřejnili po dobu 14 dnů. Pokud současná situace bude trvat i nadále, vložíme úkoly na další dny.

1. ročník

Český jazyk - slabikář po str. 100

Matematika - po stranu 30

Písanka - po stranu 41

2. ročník

Český jazyk: učebnice: str. 76-80, pracovní sešit: str. 9-11

Žáci nemusí všechny úkoly z učebnice dělat písemně, stačí jen 2 cvičení z každé strany. Ostatní stačí ústně. Písemně do školního sešitu.

Sloh – učebnice str. 81 – ústně

Matematika: strana 9-13. Příklady se sčítáním a odčítáním pod sebe prosím pište do čtverečkovaného sešitu A4. Strana 11 – geometrie – úkoly rýsovat do sešitu A4 bez linek.

Čítanka: strana 96-104. Hlasité čtení, po přečtení klást dětem otázku k přečtenému (porozumění textu).

Písanka: strana 8-11

Prvouka: Celá tematická část Jaro – učebnice i pracovní sešit

3. ročník

Český jazyk - učebnice str. 79/cv. 1,2 – přečíst a do sešitu čj vypsat tučně vyznačená slova, dále cv. 3, 4, 5 podle zadání, přečíst žlutou poučku, str. 80/přečíst žluté poučky, cv. 2 do sešitu čj, str. 81/přečíst poučku, ústně cv. 1, dále písemně do sešitu cv. 4, 5, 6, str. 82, 83 vše do sešitu čj, cv. 2, 4, 5 celé, ostatní cv. jen vypsat slova, která doplňujete, pracovní sešit – do konce str. 48, pracovní sešit vyjmenovaná slova – str. 60 – 63

Matematika - pracovní sešit do konce str. 8

Geometriepracovní sešit – do konce str. 22

Prvouka - učebnice strana 51 - 52. Zápis do sešitu.

Anglický jazyk - opakování témat na PC.

4. ročník

Český jazyk - učebnice str. 79 přečíst poučky, do sešitu čj - cv. 2,3 vypsat slova k doplnění, cv. 4,5 celé, str. 80/ přečíst poučky, všechna cvičení do sešitu čj, str. 81/cv. 1a,b,c,d, cv. 2, 3, 4 sešit čj, str. 82/přečíst poučky a tabulku, cv. 1, 2 a,b do sešitu čj, str. 83/cv. 3b, cv 4a,b, opsat oba tvrdé vzory mužského rodu (nemusí být ve formě tabulky) -  do sešitu čj, pracovní sešit – do konce str. 50

Matematika - pracovní sešit do konce str. 8

Geometrie - učebnice - str. 26, 29 - opsat (i narýsovat) do sešitu poučky, str. 27, 28 podívat se na poučky, jak se provádí konstrukce čtverce a obdélníku, pracovní sešit – do konce str. 19, str. 20/cv. 1

Vlastivěda - učebnice str. 15 - 20. Z každého tématu udělat do sešitu stručný zápis + obrázek. Pracovní sešit strana 11-12.

Přírodověda - učebnice str. 52-55. Pracovní sešit str. 27.

Anglický jazyk - opakování témat na PC

5. ročník

Český jazyk - učebnice: strana 112-117. Pracovní sešit strana 55-57.

Matematika: Strana 52-56 

Geometrie: str. 38-39. Do nelinkovaného sešitu A4.

Čítanka: Str. 90-98 hlasité čtení, zodpovědět otázky + zápis do sešitu

Vlastivěda: učebnice str. 17-21. Odpovídat na otázky + udělat do sešitu stručný zápis. Pracovní sešit po stranu 9 (včetně).

Anglický jazyk: plnit úkoly v prac. sešitě

Přírodověda: učebnice str. 41-45. Odpovědět na otázky a udělat stručný zápis do sešitu + obrázek. Pracovní sešit strana 24-25.

 

 

—————

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy je možné vyzvednout jen po telefonické domluvě. 

—————

ROZHODNUTÍ O UZAVŘENÍ PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

Městys Troskotovice, zřizovatel Základní školy a mateřské školy v Troskotovicích, s ohledem na nepříznivý vývoj šíření koronavirové nákazy COVID-19, počínaje dnem 17. března 2020 uzavírá obě předškolní zařízení - mateřskou školu i Dětskou skupinu.

Uzavření těchto zařízení platí do odvolání.

Rozhodnutí.pdf (185563)

—————

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020 se ruší výuka na základních, středních a vysokých školách s účinností od středy 11. března 2020 až do odvolání. Provoz mateřské školy a dětské skupiny zůstává k dnešnímu dni nedotčen.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf (219918)

—————

Mimořádné opatření - COVID-19

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. března 2020 informujeme všechny zákonné zástupce o povinnosti karantény v délce 14 dnů pro všechny osoby, které se vrátily v období od 7. března 2020 z pobytu na území Italské republiky.

 

Upozorňujeme tímto rodiče, že mají povinnost ponechat své děti po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z Italské republiky) v domácím režimu.

 

—————

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny rodiče na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná ve čtvrtek 5.3.2020, 1. vyučovací hodinu tj. od 8.55 do 9.40 hodin.

 

—————


Úvodní stránka

Zápis do 1. ročníku, zápis dětí do MŠ

02.09.2019 18:32

Zápis do 1. ročníku proběhne 17.DUBNA 2020 - bližší informace k zápisu naleznete ZDE na úvodní straně

Zápis dětí do MŠ proběhne 12.KVĚTNA 2020

 

—————

Třídní schůzky ZŠ (16.00 - 17.00)

29.08.2019 13:08

16. září 2019

11. listopadu 2019

20. dubna 2020 - ZRUŠENA

8. června 2020

—————


Novinky

Dětská skupina Troskotovice

od 3.9. zahajuje provoz předškolní zařízení - Dětská skupina Troskotovice.  Více informací se dozvíte zde: https://www.zstroskotovice.cz/detska-skupina/

—————


Fotogalerie

/album/fotogalerie1/img-20200128-082704-jpg/

—————

/album/fotogalerie1/skupina-zs-jpg/

—————

/album/fotogalerie1/dsc00098-jpg/

—————

/album/fotogalerie1/dsc00101-jpg/

—————

/album/fotogalerie1/dsc00072-jpg/

—————

—————


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Troskotovice

ZŠ a MŠ Troskotovice
Troskotovice 160
671 78 Jiřice u MIroslavi


ZŠ + 1. třída MŠ: 515 332 522
2. třída MŠ + Dětská skupina: 733 792 250
Jídelna: 733 798 695
IČ: 71011285
Datová schránka: gh9mii9
Číslo účtu: 86-4505790237/0100Kalendář akcí

AKCE na měsíc DUBEN 2020

AKCE na měsíc DUBEN 2020

Informace připravujeme. 

 

—————