ZŠ a MŠ Troskotovic
MŠ a ZŠ
Troskotovice

Družina

Vychovatelkou ve školní družině je Simona Součková. 

ÚPLATA ZA UMÍSTĚNÍ V ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

Měsíční úplata za umístění dítěte ve školní družině je stanovena na 200 Kč.
 

Úplata za umístění dítěte ve školní družině se hradí ve dvou splátkách bezhotovostním převodem na účet školy 86-4505790237/0100,

  • na 1. pololetí ve výši 1 000 Kč do 15. září 2023
  •  na 2. pololetí ve výši 1 000 Kč do 15. února 2024.

variabilní symbol pro Školní družinu 3011.  V poznámce pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.

ÚPLATA ZA UMÍSTĚNÍ V ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 - 2023

Měsíční úplata za umístění dítěte ve školní družině je stanovena na 180 Kč. 

Úplata se hradí ve dvou splátkách bezhotovostním převodem na účet školy 86-4505790237/ 0100 pod variabilním symbolem 561920. 

  • na 1. pololetí ve výši 900 Kč do 20. října 2022
  • na 2. pololetí ve výši 900 Kč do 20. února 2023
  • případně lze celkovou částku 1800 uhradit v první platbě. 

Jako přihláška do ŠD slouží řádně vyplněný a rodiči podepsaný zápisný lístek. Docházka přihlášených žáků je povinná. Omluvu nepřítomnosti žáka sdělí rodič vychovatelce osobně, písemně do deníčku, telefonicky nebo e-mailem na druzina@zstrosky.cz. Pokud žák není řádně omluven, zůstává v ŠD podle předem stanoveného rozpisu na přihlášce. Z důvodu organizovaného programu a pobytu v přírodě směřujte vyzvedávání žáků od 15. 00 hodiny. 

 

 

Partneři