ZŠ a MŠ Troskotovic
ZŠ a MŠ
Troskotovice

Zájmové kroužky

 

Pro školní rok 2022/2023 ZŠ Troskotovice nabízí zájmové útvary:

Sportovní kroužek

3. - 5. ročník

středa

14:00 - 15:00

Marie Polóniová

tělocvična ZŠ, venkovní hřiště

Společenské a tvořivé hry

3. - 5. ročník

úterý

14:00 - 15:00

Jindřiška Mencáková

tělocvična ZŠ, venkovní hřiště

Dramatický kroužek

1. - 5. ročník

čtvrtek

14:00 - 15:00

Anna Dovrtělová

tělocvična ZŠ

Zájmové kroužky probíhají od 1.10. 2022 do 31.5. 2023.

Cena za pololetí je 250 Kč. Minimální počet přihlášených žáků je 7.

 

Další nabízené zájmové útvary v městysu Troskotovice:

Náboženství

1. - 5. ročník

čt 15:30 - 16:15

Anna Šuláková

budova ZŠ

Fotbal

1. - 5. ročník

st+pá 17:00 - 18:30

Marek Renner

travnaté hřiště/tělocvična

Střelecký kroužek

3. - 5. ročník

po 17:00 - 18:00

Lukáš Tomanec

myslivna/střelnice

Partneři