ZŠ a MŠ Troskotovic
ZŠ a MŠ
Troskotovice

Zájmové kroužky

Jsme velmi rádi, že se podařilo naši ZŠ a MŠ zaregistrovat jako odloučené pracoviště SVČ Miroslav.

Díky této spolupráci můžeme nabídnout rozmanité zájmové vzdělávání všem dětem a žákům z Troskotovic a okolí a to i v budoucích letech.

Pro letošní rok máme otevřeny níže uvedené kroužky. ☺️

KROUŽKY


 

Partneři