ZŠ a MŠ Troskotovic
MŠ a ZŠ
Troskotovice

Zájmové kroužky

 

Pro školní rok 2022/2023 ZŠ Troskotovice nabízí zájmové útvary:

Sportovní kroužek

3. - 5. ročník

středa

14:00 - 15:00

Marie Polóniová

tělocvična ZŠ, venkovní hřiště

Společenské a tvořivé hry

3. - 5. ročník

úterý

14:00 - 15:00

Jindřiška Mencáková

tělocvična ZŠ, venkovní hřiště

Dramatický kroužek

1. - 5. ročník

čtvrtek

14:00 - 15:00

Veronika Vráblíková

tělocvična ZŠ

 

Výtvarný kroužek

1. - 5. ročník

čtvrtek 1x za 14 dní

Vendula Findová

třídy ZŠ

Angličtina

čtvrtek

Nikola Kovářová

PC uč. ZŠ

Robotický kroužek

4. - 5. ročník

pondělí

Lucie Mitošinkovoá

PC uč. ZŠ

Logopedická prevence

dle potřeby

středa

Zuzana Dvořáková

třídy ZŠ

Zájmové kroužky probíhají od 1.10. 2022 do 31.5. 2023.

Cena za pololetí je 250 Kč. Minimální počet přihlášených žáků je 7.

 

Další nabízené zájmové útvary v městysu Troskotovice:

Náboženství

1. - 5. ročník

čt 15:30 - 16:15

Anna Šuláková

budova ZŠ

Fotbal

1. - 5. ročník

st+pá 17:00 - 18:30

Marek Renner

travnaté hřiště/tělocvična

Střelecký kroužek

3. - 5. ročník

po 17:00 - 18:00

Lukáš Tomanec

myslivna/střelnice

Partneři