ZŠ a MŠ Troskotovic
ZŠ a MŠ
Troskotovice

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je povinně zřizováno dle vyhlášky 72/2005 Sb. 

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. 

Mgr. Lucie Mitošinková - výchovný poradce, speciální pedagog

Mgr. Marcela Boščíková - metodik prevence

 

Partneři