ZŠ a MŠ Troskotovic
ZŠ a MŠ
Troskotovice

Základní informace

Mateřská škola Troskotovice poskytuje dětem předškolní vzdělávání podle ŠVP PV ,, Ať jsou ti tři nebo pět, objevíme spolu svět“.

Provoz mateřské školy je od 6:30 – 17:00 hodin. 

Mateřská škola je dvoutřídní heterogenní. Děti jsou do mateřské školy přijímány podle předem stanovených kritérií. Kromě výchovně vzdělávacího procesu nabízíme dětem návštěvy divadla a odborníků z praxe, hudební vystoupení a výlety. Také se rádi účastníme vybraných akcí pořádaných městysem Troskotovice.

Dle vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, je docházka do MŠ povinná pro děti, které do začátku školního roku dovrší pěti let a pro děti s odkladem školní docházky. Pro děti s povinným předškolním vzděláváním jsou pořádány edukativně stimulační skupiny pod vedením certifikovaného pedagogického pracovníka. 

Pobyt dětí v MŠ je poskytován za úplatu s výjimkou dětí předškolních a s odkladem školní docházky.  

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena na 360 Kč.
POZOR ZMĚNA

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole se hradí ve dvou splátkách bezhotovostním převodem na účet školy 86-4505790237/0100,

  • na 1. pololetí ve výši 1 800 Kč do 15. září 2023 
  • na 2. pololetí ve výši 1 800 Kč do 15. února 2024.

Variabilní symbol pro Mateřskou školku 2011.  V poznámce pro příjemce uvádějte jméno a příjmení dítěte.

Úplata za červenec a srpen 2024 bude ve výši 180 Kč za měsíc.

Školka

Kalendář akcí

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:
Partneři