ZŠ a MŠ Troskotovic
ZŠ a MŠ
Troskotovice

Základní informace

Naše školka vzdělává děti ve věku od 2 do 7 let a to podle vzdělávacího programu: Ať jsou ti tři nebo pět, objevíme spolu svět!

Mateřská škola je dvoutřídní. První třída, sídlící v budově ZŠ, má kapacitu 28 dětí. Druhá třída s kapacitou 15 dětí, je nově zrekonstruovaná a sídlí v budově fary, naproti školy. 

Mateřská škola se snaží obsáhnout všechny složky vzdělávání, které sahají přes všechny výchovy. K naplnění všech cílů využívá mimo jiné školní tělocvičnu a školní zahradu s pískovištěm a prolézačkami.

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16:30 hodin.

Každoročně pořádáme společně s rodiči různé akce, jako je drakiáda, Halloween a další. S dětmi si rády hrajeme, učíme se spoustu básniček a písniček a připravujeme se na školu. Aktivně se také účastníme různých veřejných vystoupení a besídek. 

Snažíme se, aby se děti naučily dodržovat pravidla, která spoluvytváří s učitelkou. Aby se naučily žít a hrát si s vrstevníky, být tolerantní a ohleduplné. Naučily se řešit konflikty. Ale hlavně, aby se u nás cítily šťastné a spokojené.

 

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání byla stanovena na 320 Kč měsíčně při celodenní docházce.

Platba je možná pouze bezhotovostnně na účet č. 86-4505790237/0100 pod variabilním symbolem 341920.

  • měsíčně, vždy k 1. dni v měsíci na daný měsíc ve výši měsíční splátky;
  • nebo ve dvou splátkách 
    • 1. pololetí............................1 600 Kč  - úhrada do 20. 10. 2022
    • 2. pololetí............................1 600 Kč  - úhrada do 20. 2. 2021

Školné NEPLATÍ –  Děti docházející k povinné školní docházce, které v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dosáhnou 6 ti let a děti s povoleným odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně.

Povinná předškolní docházka

Od 1.9.2017 vchází v platnost povinné plnění školní docházky již v posledním roce docházky do mateřské školy. O co vlastně jde? Týká se to pouze dětí v posledním roce před nástupem do školy a dětí s odkladem školní docházky. Tyto děti si plní docházku nejméně 4 hodiny denně (zpravidla 8 - 12.hod). V případě nepřítomnosti, musí být dítě řádně omluveno nejpozději do tří dnů.

Partneři