ZŠ a MŠ Troskotovic
ZŠ a MŠ
Troskotovice

Projektový den - Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená

Ve čtvrtek 21.2.2019 proběhl druhý blok projektového dne Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená.

Ve čtvrtek 21.2.2019 proběhl druhý blok projektového dne Modrá, žlutá, zelená, víme, co to znamená. V prvním bloku se žáci seznámili  s tříděním papíru, plastů, skla. V druhé bloku projektového dne, se žáci dozvěděli zajímavosti o třídění textilu, vyrobili si chobotničku ze zbytků látek, dozvěděli se, jak správně kompostovat a jak nakládat s bioodpadem. Žáci Jakub Dovrtěl, Karolína Kratinová, Marika Novotná, Tobias Orálek si připravili referáty o třídění odpadu, skládkách, černých skládkách a spalovnách, zaslouží si za svou aktivitou velkou pochvalu. V poslední hodině jsme si povídali o první pomoci. Žáci si vyzkoušeli, jak obvázat tepenné krvácení. Projekt se velmi vydařil a děkujeme autorce projektu  RNDr. Mgr. Márii Chropeňové, Ph.D. z firmy ASHPA, která se za námi přijela na náš projektový den podívat. Žákům přivezla  dárky a velkou deskovou hru s tématem třídění odpadu, kterou budeme využívat ve výuce i ve školní družině.

Projekt probíhá pod záštitou Interreg – Rakousko- Česká republika.

Číslo projektu: KPF-02-032

Mgr. Michaela Vráblíková

Datum vložení: 15. 2. 2019 17:58
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2020 17:59
Autor:
Partneři